اتمام اجرای سقف و ستون در پروژه فاز 3

اجرای عملیات سقف و ستون که تا تیرماه سال 1396 و بمدت 22 ماه پیش بینی شده بود در دی ماه سال جاری به اتمام رسیده است (6ماه زودتر از پیش بینی)

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در پروژه فاز 3 (بلوک های Q6,Q7) شهرک شهیدکشوری میرساند با انجام تعهدات مالی مشارکت کنندگان و پرداخت بموقع اقساط و باتلاش پیمانکار محترم و همکاران مستقر در پروژه و حمایت های هیئت مدیره محترم تعاونی مسکن خوشبختانه اجرای عملیات سقف و ستون که تا تیرماه سال 1396 و بمدت 22 ماه پیش بینی شده بود در دی ماه سال جاری به اتمام رسیده است (6ماه زودتر از پیش بینی) و به همین خاطر عملیات نبشی کشی و تیغه چینی پروژه شروع شده و انشااله پیش بینی میشود تا اردیبهشت سال 1396 عملیات سفتکاری به پایان برسد. علیرضا جلالی –مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان