تعداد محدودی ظرفیت خالی جهت ثبت نام در پروژه های شهیدکشوری

شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان تعداد محدودی ظرفیت خالی جهت ثبت نام در پروژه های ساخت و ساز خود در شهرک شهیدکشوری دارد

اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان تعداد محدودی ظرفیت خالی جهت ثبت نام در پروژه های ساخت و ساز خود در شهرک شهیدکشوری دارد لذا به اطلاع اعضاء و سهامداران غیرعضو میرساند به دفتر شرکت مراجعه یا با تلفن 36681840 تماس حاصل فرمایند. علیرضا جلالی –مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان